Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

24/4/2022

8:00 - 13:30

Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN), Quốc lộ 60, khu vực đường D6, khu vực cư xá KCN

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

22/4/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phương Hòa 1, 2, 3, Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

23/4/2022

8:00 - 11:00

Xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

23/4/2022

10:30 - 17:00

Ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

24/4/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phương Bình 2, ấp Mới, một phần ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

23/4/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã An Thạnh 2; một phần thị trấn Cù Lao Dung; một phần ấp Văn Sáu xã Đại Ân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

22/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Vĩnh Tân

22/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Khánh Hòa

24/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

22/4/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Phú, thị trấn Kế Sách; một phần ấp Bồ Đề, Cây Sộp, xã Kế Thành; ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp, xã An Mỹ

23/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Ba Rinh, xã Đại Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

22/4/2022

8:00 - 14:00

Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh

22/4/2022

15:00 - 16:00

Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/4/2022

8:00 - 15:00

Ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

24/4/2022

8:00 - 13:00

Ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành