Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

26/7/2022

7:00 - 17:00

Đường QL 1 phía nhà máy bia (từ giáp cầu Khánh Hưng đến giáp ngã 3 Trà Men), Điện Biên Phủ (từ giáp đường QL 1 đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường QL 1 đến giáp ranh xã An Ninh), Xà Lan, Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 83 đến giáp ranh huyện Châu Thành), khu vực khóm 5, khóm 6, phường 7, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực khóm 2, khóm 4 phường 7, khu vực ấp Phú Ninh, đường QL 1 phía Thu Đại Thành (từ giáp nhà số 20 đến giáp ranh xã An Hiệp), Sóc Vồ (từ giáp đường QL 1 đến giáp cầu Sóc Vồ)

26/7/2022

7:30 - 13:00

Đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp)

26/7/2022

7:30 - 15:00

Đường Cao Thắng (từ giáp đường Coloso đến giáp nhà số 21, 34)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

25/7/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

26/7/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vũng Đùng, xã Tham Đôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

24/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

24/7/2022

9:00 - 12:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

25/7/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

25/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

26/7/2022

12:00 - 17:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố A, xã Đại Ân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, xã Hòa Đông; Một phần khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

25/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Tân Nghĩa, Kiết Nhất B, xã Lâm Tân

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Trà Do, Kiết Lợi, Kiết Thắng, Kiết Bình, Kiết Thống, xã Lâm Kiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Đắc Thắng, An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

25/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

25/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Bình, xã Long Bình, TX Ngã Năm

26/7/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Thọ, Mỹ Tường B, xã Mỹ Quới; Một phần khóm 1, phường 2, TX Ngã Năm