Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

5/11/2021

11:00 - 16:30

Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp cầu Bãi Sào)

5/11/2021

11:30 - 12:00

Một phần khu đô thị 5A (các đường D6, D8, 9A, 9B)

5/11/2021

12:00 - 16:30

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp đường Bạch Đằng); Một phần khu đô thị 5A (các đường số 6, 7, 11, D1, D2, N1, N2, N3, N4)

5/11/2021

12:00 - 18:00

Đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp nhà số 110, 137); Đường 30/4 phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50)

5/11/2021

16:00 - 16:30

Một phần khu đô thị 5A (các đường D6, D8, 9A, 9B)

7/11/2021

7:00 - 14:00

Đường Phạm Hùng (từ giáp Xí nghiệp gạch đến giáp Nhà máy đường), khu dân cư Minh Châu, kinh An Hiệp, kinh 30/4 khóm 6 phường 6, khu vực cuối đường Huỳnh Phan Hộ, khu vực Trại xã hội, khu vực kinh Cầu Xéo, khu vực khóm 7 phường 8, khu vực Lộ Thị Đội, khu vực Sóc Mồ Côi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

5/11/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông

5/11/2021

11:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng điện lực), thị trấn Mỹ Xuyên

5/11/2021

11:00 - 17:00

Trạm khách hàng Vương Văn Đông

5/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần ấp Minh Duy, Hòa Phú, Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2; Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm

5/11/2021

12:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông

5/11/2021

13:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông

7/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1

7/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Dương Kiển, Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2; Một phần các ấp Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền, Hòa Tần, xã Ngọc Tố; Một phần ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông; Ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên; Trạm chuyên dùng Trần Minh Hoàng

7/11/2021

12:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

5/11/2021

11:00 - 12:30

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

5/11/2021

11:00 - 14:00

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

5/11/2021

11:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

5/11/2021

14:00 - 17:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

7/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh Đông; Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

7/11/2021

11:00 - 14:30

Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

5/11/2021

12:00 - 17:00

Một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

5/11/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Đông, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

7/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

5/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần các ấp 15, 16/2 xã Vĩnh Lợi; Một phần ấp 23 xã Vĩnh Thành; Một phần các ấp Kinh Ngay 1, Số 8, Số 9, Giồng Chùa, Chợ Mới, Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi

7/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp 22, Mây Dốc, Rẫy Mới, Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Tà Lọt C, Tà Niền và ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị; Một phần ấp B2 xã Thạnh Tân; Một phần các ấp Kinh Ngay 1, Xóm Tro 1, Số 9 thị trấn Hưng Lợi; Một phần các ấp 13, 23, Xóm Tro 2 và các ấp Kinh Ngay 2, Tàn Dù, Tràm Kiến, xã Châu Hưng; Một phần ấp Kiết Thắng, xã Lâm Kiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

5/11/2021

11:00 - 17:30

Ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn

7/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp An Bình, An Thới, An Phú, Phèn Đèn, thị trấn An Lạc Thôn; Một phần ấp An Hòa, An Lợi, An Thạnh, xã An Lạc Tây; Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ

7/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú; Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

5/11/2021

11:00 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

5/11/2021

11:30 - 17:30

Ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

5/11/2021

12:00 - 17:00

Một phần ấp Ngãi Hòa, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

7/11/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

7/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Phố, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

7/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú; Ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

7/11/2021

9:40 - 11:30

Một phần ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

7/11/2021

13:00 - 14:30

Một phần ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

7/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

5/11/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

7/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành; Một phần ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

5/11/2021

13:00 - 17:30

Ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

7/11/2021

9:30 - 14:00

Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

7/11/2021

13:00 - 18:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề