Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

26/12/2021

7:30 - 13:00

Đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Tôn Đức Thắng), Calmette, Lai Văn Tửng (từ giáp đường Sơn Đê đến giáp đường Calmette), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, đường Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Ngệ Tĩnh), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Cách mạng tháng 8 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng). Đường Hồ Hoàn Kiếm, 30/4 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Trần Hưng Đạo)

26/12/2021

7:30 - 17:00

Đường Cao Thắng, Coluso, Kinh Xáng, Cầu Đen (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 14), Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt), khu vực khóm 4, khóm 5, khóm 6 phường 8

26/12/2021

8:00 - 13:30

Khu vực hẻm 843 Phạm Hùng, khu vực đường đal thuộc khóm 7 phường 8 sau nhà máy đường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

26/12/2021

8:00 - 12:30

Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2

26/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Đê, Hòa Đức, xã Hòa Tú 1; Một phần các ấp Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần các ấp Khu 1, Khu 4, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú; Một phần các ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

26/12/2021

8:00 - 17:30

Một phần các ấp Phú Thuận, Sóc Bưng, Phú Hòa, xã Thạnh Phú

26/12/2021

12:00 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Phủ, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Minh Di, xã Hòa Tú 2; Một phần các ấp Nguyễn Văn Mận, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

26/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Nội Ô, Mỹ Tân, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

26/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

26/12/2021

9:00 - 14:30

Một phần xã An Thạnh Tây; Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

26/12/2021

9:00 - 16:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3; xã An Thạnh Nam; xã Đại Ân 1; một phần xã An Thạnh 2; một phần thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

26/12/2021

9:00 - 17:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2; Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung; Toàn bộ ấp Tăng Long, một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

26/12/2021

11:00 - 17:30

Một phần ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

26/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Lai Hòa

26/12/2021

8:00 - 13:00

Một phần xã Hòa Đông; Một phần phường Khánh Hòa

26/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Khánh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

26/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp 1, 3, Rẫy Mới, Phú Tân, TT Phú Lộc; Một phần các ấp Số 9, Giồng Chùa, TT Hưng Lợi; Xã Tuân Tức; Một phần các ấp 22, Tà Niền, Trương Hiền, Rẫy Mới, Tà Lọt C, Tà Điếp C1, Mây Dốc và các ấp Tà Lọt A, Tà Điếp C2, xã Thạnh Trị; Xã Thạnh Tân (ngoại trừ một phần các ấp 21, A2); Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

26/12/2021

8:00 - 16:30

Ấp 4, 5, 6, 12 xã Ba Trinh; Ấp 1, 2, 3, 10, 12B xã Trinh Phú; Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa; Một phần ấp An Nhơn, An Hoà, Đại An, xã Thới An Hội; Một phần ấp An Khương, An Ninh 2, thị trấn Kế Sách; Một phần ấp Bưng Túc, xã Kế Thành; Xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

26/12/2021

8:00 - 13:00

Một phần xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4 xã Châu Khánh; Một phần ấp 4 TT Long Phú; Toàn xã Tân Hưng, huyện Long Phú

26/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Trường Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

26/12/2021

8:00 - 15:00

Một phần khóm 2 phường 1; Toàn bộ xã Vĩnh Quới, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

25/12/2021

8:30 - 15:30

Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

26/12/2021

6:00 - 13:30

Một phần TT Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng, một phần TT Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú, một phần xã Viên Bình, toàn xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

26/12/2021

7:00 - 17:30

Ấp Giồng Chùa, TT Trần Đề, huyện Trần Đề

26/12/2021

8:00 - 13:30

Xã Thạnh Thới Thuận; một phần xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

26/12/2021

8:00 - 15:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng; Xã Thạnh Thới An; xã Thạnh Thới Thuận; một phần xã Tài Văn, huyện Trần Đề

26/12/2021

8:00 - 17:30

Ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

26/12/2021

13:00 - 17:30

Một phần TT Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng, một phần TT Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú, một phần xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề