Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên   

4/10/2023

8:00 - 11:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Lý Anh Tuấn

5/10/2023

7:00 - 10:00

Một phần ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm

5/10/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Đại Thành, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

5/10/2023

9:30 - 12:00

Một phần ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm

5/10/2023

13:00 - 15:30

Một phần ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm

5/10/2023

15:00 - 17:30

Một phần ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

3/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2

4/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

5/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2; Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

4/10/2023

7:00 - 17:00

Khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

3/10/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp 23 xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

4/10/2023

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

3/10/2023

8:00 - 16:00

Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

3/10/2023

8:00 - 17:30

Ấp KoKo, xã Tân Hưng; ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

4/10/2023

8:00 - 16:00

Ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú

4/10/2023

8:00 - 16:30

Ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

5/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

3/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm 3, khóm 7, phường 1, TX Ngã Năm

3/10/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình

3/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Long Bình; Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình

4/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Phước, xã Long Bình

4/10/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới

4/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần khóm Tân Chánh, phường 2; Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới

5/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm Tân Thành, phường 2

5/10/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Qưới

5/10/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Qưới

5/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần khóm 1 phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/10/2023

8:00 - 12:00

Ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

4/10/2023

8:00 - 15:00

Ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

5/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

5/10/2023

13:00 - 16:30

Ấp Bưng Tróp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

4/10/2023

8:00 - 14:00

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

4/10/2023

8:00 - 15:30

Xã Thạnh Thới An; Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề