Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

27/6/2022

7:30 - 13:00

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp nhà số 620 đến giáp đường Bạch Đằng)

27/6/2022

13:30 - 18:00

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 123)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

27/6/2022

7:30 - 10:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Bùi Hoàng Mít

27/6/2022

8:00 - 13:30

Trạm chuyên dùng Công ty CP SX TM Aqua Vina

27/6/2022

10:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Thành Nam

27/6/2022

13:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Việt

27/6/2022

15:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Liếu

28/6/2022

7:30 - 10:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Vân

28/6/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên

28/6/2022

10:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Vinh

28/6/2022

13:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Lưu Văn Đức

28/6/2022

15:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Bé

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

26/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

26/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần khóm Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

26/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần khóm Sân Chim, phường 2, TX Vĩnh Châu

27/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần các khóm Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

27/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần khóm Đai Trị, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

27/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu; Một phần ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

28/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần các khóm Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

28/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần các khóm Đai Trị, Tân Qui, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

28/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

27/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 15 xã Vĩnh Lợi

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân; Một phần ấp 13 xã Châu Hưng; ấp 13 xã Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

27/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trường Thành A, Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú; Một phần ấp 1 xã Châu Khánh,huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

26/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm 3, khóm 4, phường 1; khóm 1, Tân Thành, Tân Thành A, Tân Quới, Tân Quới A, Tân Chánh, phường 2

27/6/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Thanh, Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới

28/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới

28/6/2022

7:30 - 14:00

Một phần khóm Tân Phú, phường 2

28/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành