Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

28/11/2021

7:30 - 13:00

Đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Tôn Đức Thắng), Calmette, Lai Văn Tửng (từ giáp đường Sơn Đê đến giáp đường Calmette), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Ngệ Tĩnh), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Cách mạng tháng 8 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng). Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp đường Lý Đạo Thành), Lai Văn Tửng (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp Calmette), Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê. Đường Bà Triệu, Võ Đình Sâm, Đặng Văn Viễn, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Võ Đình Sâm đến giáp nhà số 40, 95), Phạm Hùng (từ giáp đường Bà Triệu đến giáp XN Gạch), khu vực Cầu Đen hải sản

28/11/2021

7:30 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Lương Định Của), Lý Đạo Thành, Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh xã Trường Khánh), khu vực khóm 4, khóm 5 phường 5, khu vực Chông Chác

28/11/2021

7:30 - 17:00

Khu vực kinh Quản Khuôl (từ giáp nhà số 1025/19 đường 30/4 đến giáp nhà số 612/57/8 đường Mạc Đĩnh Chi)

28/11/2021

8:00 - 16:30

Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

28/11/2021

6:00 - 16:30

Xã Hòa Tú 1; xã Hòa Tú 2; xã Ngọc Đông; xã Ngọc Tố; Một phần ấp Định Hòa, Long Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần ấp Khu 1, Khu 4, Phú Thuận, Phú Hòa, xã Thạnh Phú

28/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần ấp Đại Chí, Tâm Thọ, xã Đại Tâm; Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên

28/11/2021

8:00 - 13:30

Một phần ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

28/11/2021

8:00 - 16:30

Xã Tham Đôn

28/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Châu Thành, Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên; Một phần ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm

29/11/2021

11:30 - 13:00

Ấp Trà Mẹt, xã Tham Đôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

28/11/2021

8:00 - 14:30

Ấp Trà Lây 1, 2 xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Xã An Ninh, huyện Châu Thành

28/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tà Ân A1, Bố Liên 3, xã Thuận Hưng; Ấp Béc Tôn, một phần các ấp Tá Biên, Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù lao Dung

28/11/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

28/11/2021

8:00 - 16:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

28/11/2021

9:00 - 14:30

Một phần xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

28/11/2021

9:00 - 17:30

Toàn bộ huyện Cù Lao Dung

28/11/2021

10:00 - 17:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

28/11/2021

14:00 - 17:00

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

28/11/2021

6:00 - 17:00

Phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân

28/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tân, một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

28/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường 1, một phần phường Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa, một phần xã Lai Hòa, một phần xã Vĩnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

28/11/2021

7:30 - 17:30

Xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thành; Một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; Một phần các ấp 22, Tà Lọt C, Mây Dốc, xã Thạnh Trị; Một phần ấp 23 xã Châu Hưng; Một phần ấp 8 thị trấn Hưng Lợi

28/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc; Một phần ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân; Xã Tuân Tức (ngoại trừ một phần ấp Tân Định)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

28/11/2021

8:00 - 15:30

Xã Ba Trinh (trừ ấp 5A, 5B, ấp 4)

28/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm; Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây; Ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa; Một phần ấp 3 xã Trinh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

28/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

28/11/2021

8:00 - 16:00

Toàn xã Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp 5 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

28/11/2021

11:00 - 17:00

Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

28/11/2021

7:30 - 13:30

Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới

28/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình; Một phần khóm Mỹ Thanh, phường 3

28/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần khóm 3, khóm 4, khóm 7 phường 1; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Trung, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử phường 3; Toàn bộ xã Long Bình; xã Mỹ Bình; xã Mỹ Quới; xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

28/11/2021

8:00 - 13:00

Một phần ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/11/2021

7:30 - 16:30

Ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa; Ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

28/11/2021

8:00 - 13:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Một phần xã Tài Văn, huyện Trần Đề

28/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Đại Ân 2, một phần xã Liêu Tú, một phần xã Long Phú, huyện Long Phú

28/11/2021

8:00 - 17:30

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

28/11/2021

8:00 - 18:30

Một phần ấp Giồng Chùa, TT Trần Đề, huyện Trần Đề

28/11/2021

8:30 - 16:30

Một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề