Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

25/8/2021

7:30 - 9:00

Công ty TNHH Bảo Gia

25/8/2021

8:30 - 10:00

Công ty Tol Hoa Sen

25/8/2021

9:30 - 11:00

Một phần đường Phạm Hùng, khóm 3, phường 8

25/8/2021

10:30 - 12:00

Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

25/8/2021

13:00 - 14:30

Đường Quốc lộ 1 phía Lò bánh Trân Trân (từ giáp đường Lê Hoàng Chu đến giáp nhà số 278), Lê Hoàng Chu (từ giáp Quốc lộ 1 đến giáp nhà số 18)

25/8/2021

14:00 - 17:00

Công ty TNHH Điền Viên Phát

26/8/2021

7:30 - 11:00

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp nhà số 131 đến giáp đường Lê Duẩn)

26/8/2021

10:00 - 11:30

Đường Nguyễn Huệ (từ giáp nhà số 441 đến giáp nhà số 479/6), khu vực hẽm 542 Nguyễn Huệ

26/8/2021

11:30 - 13:00

Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng

26/8/2021

13:30 - 15:00

Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn - Sóc Trăng

26/8/2021

14:30 - 17:00

Đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), đường 30/4, phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50)

30/8/2021

7:30 - 15:30

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 333 đến giáp ranh xã An Ninh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

25/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

25/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông

26/8/2021

8:00 - 15:30

Một phần ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

26/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Lời, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

26/8/2021

13:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Thọ, Hòa Đặng, xã Ngọc Đông

27/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần các ấp Khu 3, Phú Hưng, xã Thạnh Phú

27/8/2021

7:30 - 16:30

Một phần các ấp Rạch Sên, Khu 3, Phú Hưng, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

24/8/2021

9:00 - 11:00

Khách hàng Nguyễn Việt Trung

24/8/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

24/8/2021

14:30 - 15:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

25/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

26/8/2021

8:00 - 11:00

Khách hàng Trần Thị Đàng

26/8/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

26/8/2021

13:00 - 15:30

Khách hàng Trần Văn Quang

27/8/2021

8:00 - 10:00

Khách hàng Trần Văn Hoa

27/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

27/8/2021

10:30 - 12:30

Khách hàng Trần Văn Chiêu

27/8/2021

13:30 - 15:00

Khách hàng Nguyễn Văn Hồng

28/8/2021

8:00 - 11:00

Khách hàng Hà Văn Kèn

28/8/2021

8:00 - 11:30

Toàn bộ xã An Thạnh 1, một phần xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

28/8/2021

11:00 - 14:30

Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

28/8/2021

13:00 - 15:00

Khách hàng Nguyễn Thới Nghiêm

28/8/2021

15:30 - 17:30

Khách hàng Huỳnh Thanh Nhàn

29/8/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

29/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

24/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu

26/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu

26/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

29/8/2021

6:30 - 17:30

Một phần xã Vĩnh Tân

29/8/2021

7:00 - 17:00

Phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

29/8/2021

8:00 - 11:30

Một phần phường Khánh Hòa. Phường 1, phường 2, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

29/8/2021

13:00 - 15:30

Một phần phường 2, phường Khánh Hòa. Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

30/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

25/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân

30/8/2021

9:00 - 11:30

Một phần ấp 20 xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

25/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nam Hải, ấp Hậu Bối, xã Đại Hải. Một phần ấp An Phú, thị trấn Kế Sách. Một phần An Nghiệp, xã An Mỹ

30/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa. Một ấp An Thới, ấp Phèn Đen, TT An Lạc Thôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

30/8/2021

15:30 - 17:30

Chi cục thuế tại ấp 3, TT Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

24/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

24/8/2021

7:30 - 15:00

Một phần khóm Vĩnh Tiền, phường 3, thị xã Ngã Năm

25/8/2021

7:30 - 14:30

Một phần ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

25/8/2021

7:30 - 14:30

Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

26/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long An, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

27/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

27/8/2021

7:30 - 16:00

Một phần khóm 4, phường 1, thị xã Ngã Năm

28/8/2021

7:00 - 16:30

Một phần khóm 1, khóm Tân Quới, khóm Tân Trung, khóm Tân Chánh, phường 2. Ấp Tân Trung, ấp Long Phước, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

30/8/2021

7:30 - 14:30

Một phần khóm Vĩnh Tiển, phường 3, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/8/2021

7:30 - 15:30

Ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

28/8/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng, một phần xã Liêu Tú, một phần TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

29/8/2021

8:00 - 12:00

ĐL Trần Đề ảnh hưởng mất điện toàn xã Thạnh Thới Thuận, một phần xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề