Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

17/9/2023

7:30 - 16:30

Cty TNHH Mediprotek Vina

19/9/2023

7:30 - 15:30

Đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), đường 30/4, phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50)

19/9/2023

13:00 - 16:30

KDC Trần Quang Diệu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

17/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần ấp Dương Kiển, Hòa Phú, Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2

17/9/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Phú Hưng, xã Thạnh Phú

18/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Dương Kiển, Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2; Một phần ấp Hòa Đặng, Hòa Lời, xã Ngọc Đông

19/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên

19/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Hòa, An Hòa, xã Gia Hòa 2; Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Tú 2

19/9/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Tam Hòa, Long Hòa, xã Gia Hòa 1; Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

18/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phước Thới B, Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

19/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Xẻo Gừa, Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

19/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

19/9/2023

7:30 - 18:00

Toàn bộ xã Đại Ân 1 (trừ một phần ấp Văn sáu)

19/9/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

19/9/2023

9:00 - 15:30

Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực  thị xã Vĩnh Châu

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Lê Văn Tư, phường Khánh Hòa; Một phần ấp Lai Hòa, Lai Hòa A, Prey Chop, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Hòa, Tân Trà, Trà Vôn B, Năm Căn, Điền Giữa, xã Vĩnh Tân; Một phần ấp Năm Căn, Xẻo Su, xã Lai Hòa; Một phần ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

19/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1; Một phần khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước; Một phần khóm Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

18/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Thành, TT Kế Sách

19/9/2023

8:00 - 12:30

Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc); Ấp An Thành, An Ninh 2, An Ninh 1, TT Kế Sách; Một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ

19/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Thành, An Ninh 1, An Ninh 2, TT Kế Sách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

17/9/2023

8:00 - 15:30

Ấp 3, 4, 5 TT Long Phú, huyện Long Phú

19/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

18/9/2023

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/9/2023

7:30 - 12:30

Một phần ấp Trà Quýt A, TT Châu Thành, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

19/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần xã Lịch Hội Thượng; một phần xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

19/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Ấp Hà Bô, Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng; một phần ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

19/9/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Hội Trung, TT Lịch Hội Thượng; ấp Nhà Thờ, ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

19/9/2023

16:30 - 17:00

Một phần xã Lịch Hội Thượng; một phần xã Liêu Tú, huyện Trần Đề