Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

29/8/2022

7:30 - 13:00

An dưỡng Hoàng Tuấn & Công ty TNHH Hubaxy

29/8/2022

7:30 - 13:30

Hẻm 383 đường 30/4 phường 9 (từ giáp nhà số 383/36, 383/37 đến giáp nhà số 383/91, 383/92)

29/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần đường Phạm Hùng (KV kho xăng dầu Tân Thạnh)

30/8/2022

7:30 - 13:00

Đường Hồ Nước Ngọt (từ giáp nhà số 115 đến giáp Trại xã hội)

30/8/2022

7:30 - 16:00

Cty Tây Nam (NLMT)

30/8/2022

13:30 - 17:30

Hẻm 911 đường Quốc lộ 1, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh, KDC Văn Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

29/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông (trạm Hòa Thượng 5A)

30/8/2022

7:30 - 8:00

Xã Gia Hòa 2; một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

30/8/2022

7:30 - 17:30

Một phần các ấp Đào Viên, Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

30/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông (trạm Lê Văn Xe 2)

30/8/2022

16:30 - 17:00

Xã Gia Hòa 2; một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

28/8/2022

7:30 - 14:00

Toàn bộ xã Đại Ân 1; một phần xã An Thạnh 2; một phần TT Cù Lao Dung

28/8/2022

7:30 - 16:30

Toàn bộ xã An Thạnh Nam; xã An Thạnh 3

30/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp Đặng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông; Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây; Một phần xã Đại Ân 1; Một phần TT Cù Lao Dung; Một phần ấp An Trung, An Thường, xã An Thạnh 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Nguyễn Út, phường Khánh Hòa; một phần ấp Xẻo Su, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

30/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

30/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

30/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông; một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, TXã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

28/8/2022

9:00 - 13:30

Một phần các ấp Trà Do, Kiết Lợi, Kiết Thắng, Kiết Thống, Kiết Bình, xã Lâm Kiết

30/8/2022

8:00 - 16:30

Xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; một phần các ấp 22, Tà Lọt C, Mây Dốc, xã Thạnh Trị, một phần ấp 23 xã Châu Hưng; một phần ấp số 8 TT Hưng Lợi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

28/8/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Mười Chiến, xã Long Phú; ấp 2, Ngãi Hội 1, Ngãi Hội 2, Ngãi Phước, An Đức, TT Long Phú, huyện Long Phú. Nhà máy nhiệt điện Long Phú

29/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

30/8/2022

8:00 - 9:00

Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

30/8/2022

8:00 - 9:30

Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú

30/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp 1 TT Long Phú, huyện Long Phú

30/8/2022

9:30 - 11:00

Ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

29/8/2022

8:00 - 16:00

Khóm Mỹ Thanh, khóm Vĩnh Sử, phường 3

30/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần khóm 1, khóm Tân Thành, khóm Tân Thành A, khóm Tân Quới, khóm Tân Quới A, khóm Tân Chánh, phường 2; Khóm 4 phường 1

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

28/8/2022

7:30 - 14:00

Xã Đại Ân 2; ấp Ngan Rô 1, một phần ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề; một phần ấp Bưng Lức, xã Trung Bình; một phần ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

28/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Trung Bình; một phần xã Lịch Hội Thượng; một phần xã Liêu Tú; một phần TT Lịch Hội Thượng

28/8/2022

8:00 - 13:30

Một phần xã Liêu Tú; một phần xã Viên Bình; một phần TT Trần Đề; một phần TT Lịch Hội Thượng; một phần xã Lịch Hội Thượng; một phần xã Trung Bình; một phần ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2

28/8/2022

9:00 - 12:30

Một phần xã Trung Bình; xã Lịch Hội Thượng; xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

30/8/2022

8:00 - 17:30

Một phần thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề