Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

25/11/2022

8:00 - 13:30

Đường 30/4 (từ giáp nhà số 616, 853 đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), Đoàn Thị Điểm

26/11/2022

7:30 - 14:30

Đường Quốc lộ 1 phía nghĩa trang liệt sĩ (từ giáp ngã 3 Trà Men đến giáp ranh xã An Hiệp), Trần Quốc Toản

26/11/2022

7:30 - 17:00

Đường Lê Hoàng Chu (từ giáp nhà số 18 đến giáp Đông lạnh Thái Tân), khóm 3, khóm 4 phường 7

27/11/2022

7:00 - 14:00

Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN), Quốc lộ 60, khu vực đường D6, khu vực cư xá KCN, KDC Huỳnh Quanh

27/11/2022

7:30 - 17:00

Đường QL 1 phía nhà máy bia (từ giáp cầu Khánh Hưng đến giáp ngã 3 Trà Men), phía Đông lạnh Kim Anh (từ giáp trạm 110 kV đến giáp cầu Khánh Hưng); Điện Biên Phủ (từ giáp đường QL 1 đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng); Trương Công Định (từ giáp đường QL 1 đến giáp đường Nguyễn Trung Trực); Nguyễn Văn Linh (từ giáp nhà số 109, 190 đến giáp đường 30/4); đường 30/4 phường 2 (từ nhà số 155, 174 đến giáp nhà số 244, 245)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

25/11/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Hòa Đặng, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

25/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên

26/11/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2

27/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Bết, xã Tham Đôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

26/11/2022

7:30 - 8:30

Ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Tân Hòa C, xã Long Hưng

26/11/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Phước Thọ C, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

26/11/2022

9:00 - 10:30

Ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

26/11/2022

10:30 - 11:30

Ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú

26/11/2022

12:00 - 13:00

Một phần ấp Mỹ Thuận, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

25/11/2022

7:45 - 9:45

Một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông; Một phần ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1

25/11/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1; Một phần ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông

25/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1; Một phần ấp Nguyễn Công Minh B, xã An Thạnh Đông

25/11/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông; Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1

26/11/2022

7:45 - 9:45

Một phần ấp Phước Hòa B, TT Cù Lao Dung

26/11/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây

26/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1

26/11/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

25/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần khóm 2, khóm 7 phường 1, TX Vĩnh Châu

25/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần khóm 2, khóm 7 phường 1, TX Vĩnh Châu

26/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm 7, khóm 2 phường 1, TX Vĩnh Châu

26/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần khóm Kinh Ven, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

26/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa

27/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần khu 5, khu 6 phường 1, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

25/11/2022

7:30 - 15:30

Một phần các ấp 16/1, 17, 19, 20 xã Vĩnh Thành; ấp 16/2, 15 xã Vĩnh Lợi; ấp 18 xã Tân Long

25/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp A2, B1, B2 xã Thạnh Tân; xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Lộc)

25/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Xóm Tro 1, TT Hưng Lợi; ấp Xóm Tro 2, xã Châu Hưng; một phần các ấp 15, 16/2 xã Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

25/11/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp An Phú, TT Kế sách

25/11/2022

8:00 - 16:30

TT An Lạc Thôn; một phần ấp Hòa An, xã Xuân Hòa

26/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Ninh, TT An Lạc Thôn

27/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Thới, TT An Lạc Thôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

25/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú

25/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp Khoang Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

25/11/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, TX Ngã Năm

25/11/2022

8:00 - 14:00

Ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/11/2022

7:30 - 14:00

Xã An Hiệp; Một phần ấp Phước Thuận, xã Phú Tân; Ấp Chông Nô, Hòa Quới, xã An Ninh; Ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

25/11/2022

7:30 - 10:00

Ấp Giồng Giữa, TT Lịch Hội Thượng; Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

25/11/2022

9:40 - 12:00

Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú; Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

25/11/2022

13:00 - 15:00

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

25/11/2022

15:00 - 17:00

Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình; Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

26/11/2022

8:00 - 10:30

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

27/11/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Lao Dên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề