Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cà Mau

29/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần đường Ngô Quyền đoạn cầu Giồng Kè; một phần đường Kinh Giồng kè phường 1; phường Tân Xuyên, TP Cà Mau

 

Ngày

Giờ

Điện lực Năm Căn

29/4/2022

8:30 - 14:30

Một phần ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn

    

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Văn Thời

3/5/2022

8:00 - 8:25

Xóm Rẩy, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

8:10 - 8:35

Một phần ấp 19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

8:50 - 9:15

Một phần kinh Hội, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

9:00 - 9:25

Một phần kinh Hội, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

9:40 - 10:05

Một phần kinh Rạch Cui, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

9:50 - 10:15

Một phần kinh Đê, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

10:30 - 10:55

Một phần kinh Cả Giữa, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

10:40 - 11:05

Một phần ấp 19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

11:20 - 11:45

Một phần ấp 19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

11:30 - 11:55

Một phần ấp 01/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời 

3/5/2022

12:10 - 12:35

Một phần ấp 19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3/5/2022

12:20 - 12:45

Một phần kinh Hội, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời