Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

30/12/2022

6:00 - 8:30

Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 555 đến giáp ngã 3 Trà Tim), Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 1102, 1167 đến giáp ngã 3 Trà Tim), An Dương Vương (từ giáp ngã 3 Trà Tim đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), khu dân cư Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Quốc lộ 1A

31/12/2022

8:00 - 16:30

Trạm BQL DA 2 ST, Trạm Cục thi hành án, Kho lưu trữ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

30/12/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Tham Đôn

30/12/2022

6:00 - 8:30

Một phần xã Đại Tâm

30/12/2022

8:00 - 8:30

Một phần xã Tham Đôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

30/12/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

30/12/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

30/12/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

30/12/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

30/12/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Thanh, Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải; một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

30/12/2022

8:00 - 14:30

Xã Xuân Hòa; một phần ấp 3 xã Trinh Phú