Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

31/7/2022

7:30 - 10:00

Một phần đường Quốc lộ 60, một phần KCN An Nghiệp

31/7/2022

7:30 - 12:30

Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp Cty An Phú đến giáp Cty Bích Huyền đường D4 KCN); Khu vực đường D2 KCN An Nghiệp

31/7/2022

7:30 - 17:00

Đường Lý Tự Trọng (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Trung Trực), Bùi Thị Xuân, Châu Văn Tiếp, Trần Quang Diệu, Trần Phú, Trần Văn Sắc, Hồ Hoàn Kiếm, Bùi Thị Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

1/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố

2/8/2022

8:00 - 15:30

Một phần các ấp Hòa Đặng, Hòa Lời, xã Ngọc Đông

2/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Bốth, xã Tham Đôn; một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Rẫy), thị trấn Mỹ Xuyên; một phần các ấp Hòa Đặng, Hòa Lời, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

1/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp Trà Lây 2, Bố Liên 1, 2, 3, Tà Ân B, Tà Ân A1, A2, một phần ấp Trà Lây 1, xã Thuận Hưng; Ấp Tam Sóc C1, Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận; Ấp Béc Tôn, Tá Biên, Sóc Xoài, một phần ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

2/8/2022

8:00 - 14:30

Ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình, một phần các ấp Tà Ân B, Tà Ân A2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

31/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

1/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

2/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

2/8/2022

9:00 - 12:00

Toàn bộ xã An Thạnh 3; xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

2/8/2022

9:00 - 13:00

Toàn bộ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

2/8/2022

12:30 - 17:00

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

31/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần các ấp Ca Lạc, Lền Buối, xã Lạc Hòa; một phần khóm Soài Côn, Đai Rụng, phường 2, TX Vĩnh Châu

1/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

2/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần các ấp Tân Hưng, Tân Tĩnh, Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

2/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa; một phần ấp Xóm Mới, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

2/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Thành; ấp Mây Dốc, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

1/8/2022

7:30 - 16:00

Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)

1/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Mang Cá, xã Đại Hải

1/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 9, xã Trinh Phú

2/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 12 xã Ba Trinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

2/8/2022

8:00 - 13:00

Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/8/2022

8:00 - 15:00

Mọt phần ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành