Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

28/12/2021

8:00 - 14:00

Đường Nguyễn Huệ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ nhà số 01 đến giáp đường Nguyễn Huệ), đường 30/4 khóm 5 phường 2 (từ nhà số 01, 02 đến giáp nhà số 176, 311)

28/12/2021

8:00 - 17:00

Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn), khu đô thị 5A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

28/12/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên

28/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên

28/12/2021

8:00 - 17:30

Một phần các ấp Hiệp Hòa, Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2; Một phần các ấp Hòa Hinh, Hòa Thượng, Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

28/12/2021

8:00 - 16:30

Ấp Phú Tức, xã Phú Mỹ; Một phần các ấp Trà Coi B, Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

28/12/2021

13:00 - 17:30

Ấp Tam Sóc D, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

28/12/2021

9:00 - 17:30

Toàn bộ ấp An Bình, một phần ấp An Nghiệp, một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3; Một phần ấp An Phú, một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

28/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần phường Vĩnh Phước; Một phần xã Vĩnh Hiệp; Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường 2; Một phần xã Vĩnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

28/12/2021

7:30 - 12:30

Xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; Một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; Một phần các ấp 22, Tà Lọt C, Mây Dốc, xã Thạnh Trị; Một phần ấp 23 xã Châu Hưng; Một phần ấp Số 8 thị trấn Hưng Lợi

28/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, xã Thạnh Tân; Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân; Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

28/12/2021

8:00 - 16:30

Thị trấn An Lạc Thôn; Xã Phong Nẫm; Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây; Ấp Trường Thọ, xã An Mỹ; Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn; Ấp An Phú, thị trấn Kế Sách; Một phần ấp Bồ Đề, Cây Sộp, xã Kế Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

28/12/2021

8:00 - 16:00

Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi; Ấp Phú Đức, Kinh Ngan, xã Long Phú, huyện Long Phú

29/12/2021

7:30 - 12:30

Ấp Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú

29/12/2021

13:00 - 17:30

Ấp Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

28/12/2021

7:30 - 15:30

Một phần khóm 3, khóm 7 phường 1; Khóm Vĩnh Hậu, Mỹ Thanh, Vĩnh Sử, Vĩnh Bình, phường 3; Toàn bộ xã Long Bình; xã Tân Long; xã Mỹ Bình; xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm

28/12/2021

8:00 - 15:00

Toàn bộ phường 3; Một phần khóm 1, Tân Thành, Tân Thành A, Tân Quới, Tân Quới A, Tân Chánh, phường 2; Khóm 4 phường 1, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

6:00 - 17:30

Một phần các xã Phú Tân; Phú Tâm, huyện Châu Thành

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

28/12/2021

8:00 - 12:30

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

28/12/2021

9:00 - 15:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

28/12/2021

11:30 - 17:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng; Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề