Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

28/9/2021

7:30 - 12:30

Đường Trần Quốc Toản (từ giáp đường Quốc lộ 1A đến giáp đường Huỳnh Phan Hộ)

29/9/2021

7:30 - 9:00

Đường Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), khu vực đường vào Trường Quân sự QK9

29/9/2021

15:30 - 17:00

Đường Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), khu vực đường vào Trường Quân sự QK9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

28/9/2021

8:00 - 14:30

Xã Hòa Tú 2. Một phần các ấp Phước Hòa, Công Hòa, Vĩnh A, Vĩnh B, Tam Hòa, Long Hòa, xã Gia Hòa 1. Một phần ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2. Một phần các ấp Hòa Phuông, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1. Một phần ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2. Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố

28/9/2021

8:20 - 16:30

Ấp Hòa Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

28/9/2021

14:00 - 16:30

Một phần ấp Chợ Cũ (Xóm Phước Kiện, Máy Kéo), TT Mỹ Xuyên

4/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Lương Văn Huỳnh, Lương Văn Hoàng, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

30/9/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

30/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam. Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

4/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3. Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Hòa, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

30/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Đông

3/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần khóm Lẫm Thiết, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

29/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

29/9/2021

8:00 - 14:30

Xã Ba Trinh (trừ ấp 5A, 5B, ấp 4). Xã Trinh Phú (trừ ấp 1, 2). Một phần ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội

30/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Lộc 1, Hòa Lợi, Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa. Một phần ấp 4 xã Ba Trinh. Một phần ấp 3, 4 xã Trinh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

28/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Đức, xã Long Đức. Một phần ấp Mương Tra, Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

1/10/2021

8:00 - 13:00

Một phần ấp Lợi Đức, An Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú

1/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

4/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

4/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp 2 xã Châu Khánh, huyện Long Phú. Một phần ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

28/9/2021

7:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

28/9/2021

9:00 - 16:00

Một phần thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề