Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

8/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần đường QL 60, một phần KCN An Nghiệp

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

8/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/1/2023

11:00 - 13:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

    

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

9/1/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3, ấp 5 TT Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

9/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Tây A, Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới; Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Bình; Khóm Vĩnh Hậu, phường 3, TX Ngã Năm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

7/1/2023

8:00 - 15:30

Một phần xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

8/1/2023

8:00 - 13:30

Một phần TT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

9/1/2023

8:00 - 12:30

Một phần ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

9/1/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2; ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề