Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

4/11/2022

12:30 - 16:30

Đường Tỉnh lộ 38, phường 5

5/11/2022

5:45 - 16:45

Đường Trần Phú (từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Nguyễn Tất Thành nối dài, Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - Trần Huỳnh đến Ẩm thực Trường An 2), phường 7; Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình - Võ Thị Sáu), phường 3, phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 3, phường 7, phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, khóm Trà Kha B, phường 8

5/11/2022

8:30 - 11:30

Đường Trần Phú (từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Nguyễn Tất Thành nối dài, Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt), phường 7

6/11/2022

5:45 - 11:30

Đường Lê Duẩn (lề bên phải từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng và từ ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã 3 Lê Duẩn - Hoàng Diệu), Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương), Cách Mạng (lề bên phải từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh), Lộc Ninh (từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã 3 Lộc Ninh - Hoàng Diệu), Hoàng Diệu, Cách Mạng (từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Lương Đình Của, Trần Văn Khéo, Hoàng Diệu, phường 1; Bà Triệu (từ ngã 4 Bà Triệu - Ngô Gia Tư đến ngã 4 Bà Triệu - Lê Văn Duyệt), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt), Hai Bà Trưng (từ ngã 3 Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập), Trần Văn Thời, 30/4 (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - 30/4 đến ngã 4 Trần Phú - 30/4), Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Ninh Bình, Minh Diệu, Lý Thường Kiệt, phường 3; Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú), Ngô Gia Tự, phường 1, 3; Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5

6/11/2022

5:45 - 12:30

Đường Ngô Quang Nhã, Huỳnh Quảng, Quách Nhị Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Tự Trọng, Nguyễn Tất Thành (lề bên trái từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú), Lâm Thành Mậu, Ngô Thời Nhiệm, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

4/11/2022

6:30 - 15:00

Xã Phong Thạnh Đông

5/11/2022

7:00 - 12:00

Xã Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

4/11/2022

7:00 - 14:00

Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2, xã Hưng Thành

5/11/2022

7:00 - 14:00

Ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

5/11/2022

7:00 - 11:00

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú; Ấp Long Thành, TT Phước Long; Xã Vĩnh Thanh

5/11/2022

10:30 - 16:30

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Long; Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, TT Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

4/11/2022

7:30 - 10:30

Ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi

4/11/2022

10:00 - 16:00

Ấp Chòm Cao, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

6/11/2022

7:00 - 16:30

Xã Lộc Ninh. Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc. Ấp Phước Hòa A, TT Phước Long, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

4/11/2022

8:00 - 11:00

Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây

5/11/2022

7:00 - 10:00

Thị trấn Gành Hào

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

4/11/2022

7:30 - 11:30

Ấp Giồng Tra, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm, Cái Tràm B, xã Vĩnh Hậu

4/11/2022

7:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

4/11/2022

11:00 - 14:00

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A1, TT Hòa Bình; Ấp 38, 33 xã Minh Diệu

4/11/2022

12:30 - 17:00

Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

4/11/2022

13:30 - 16:30

Ấp An Nghiệp, Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình

5/11/2022

7:00 - 11:30

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B, TT Hòa Bình; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

5/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Chùa Phật, Cái Tràm B, TT Hòa Bình