Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

31/8/2021

7:30 - 9:00

Chi nhánh DNTN Trại hàng Phúc Lợi - Xưởng cưa Phúc Lợi

31/8/2021

7:30 - 9:30

Đường Cao Thắng, khóm 5 phường 8

31/8/2021

8:30 - 10:00

Công ty TNHH Thăng Long 268

31/8/2021

8:30 - 10:00

Xưởng Sửa chữa kỹ thuật BCH Quân sự

1/9/2021

11:00 - 13:30

Các đường Quốc lộ 1 phía Nhà máy Bia (từ giáp cầu Khánh Hưng đến giáp ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ (từ giáp đường Quốc lộ 1 đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường Quốc lộ 1 đến giáp ranh xã An Ninh), Xà Lan, Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 83 đến giáp ranh huyện Châu Thành), khu vực khóm 5, khóm 6 phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

6/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

6/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực), thị trấn Mỹ Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

6/9/2021

8:00 - 10:00

Khách hàng Nguyễn Thị Tuyết

6/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

6/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

6/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

6/9/2021

10:30 - 12:30

Khách hàng Nguyễn Phước Trường

6/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

6/9/2021

15:30 - 17:30

Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

6/9/2021

15:30 - 17:30

Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

31/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

6/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

31/8/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp 18 xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

6/9/2021

7:30 - 13:00

Một phần ấp Long Thạnh, ấp 18 xã Tân Long, thị xã Ngã Năm