Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

12/10/2023

8:00 - 12:30

Trụ sở Viettel Sóc Trăng

13/10/2023

7:00 - 12:00

Trạm XN gạch; Trạm Cty CP XD Sóc Trăng; Trạm Cty TNHH MTV BT Thơ Huy Hoàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

12/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Lời, Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

11/10/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

11/10/2023

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Bình, Mỹ Ninh, một phần ấp Mỹ An, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

11/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Lê Minh Châu A, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

12/10/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

12/10/2023

8:00 - 14:00

Một phần khóm Vĩnh Bình, Sân Chim, phường 2, TX Vĩnh Châu

12/10/2023

8:00 - 15:00

Một phần khóm Sở Tại A, Sở Tại B, Xẻo Me, Đai Trị, Tân Qui, phường Vĩnh Phước; Một phần ấp Tân Trà, Tân Hòa, Điền Giữa, Xẻo Su, No Thum, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm Bưng Tum, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

12/10/2023

14:30 - 15:00

Một phần khóm Sở Tại, Sở Tại A, Watpich, phường Vĩnh Phước; Một phần khóm 1, phường 1, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

11/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 10 xã Trinh Phú; Một phần ấp An Thành, TT Kế Sách; Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ

12/10/2023

8:00 - 13:30

Ấp 8 xã Ba Trinh; ấp 8, ấp 9 xã Trinh Phú; một phần ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội

12/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 7, ấp 8 xã Ba Trinh; Một phần ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

11/10/2023

8:00 - 8:10

Một phần ấp An Hưng, xã Long Đức; ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng; ấp Khoan Tang, ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú

11/10/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

11/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

11/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

11/10/2023

11:30 - 12:00

Một phần ấp An Hưng, xã Long Đức; ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng; ấp Khoan Tang, ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú

12/10/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp 2, xã Châu Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

11/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần Tân Phú, phường 2, TX Ngã Năm

12/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long Thạnh, xã Tân Long, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/10/2023

7:30 - 8:30

Ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

11/10/2023

9:00 - 10:00

Ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

11/10/2023

10:00 - 11:00

Ấp Phước Phong, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

11/10/2023

13:00 - 14:00

Ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

11/10/2023

14:30 - 15:30

Ấp Chông Nô, xã An Ninh, huyện Châu Thành

11/10/2023

15:45 - 16:45

Ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

11/10/2023

8:00 - 12:00

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

11/10/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

11/10/2023

13:00 - 15:30

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

11/10/2023

15:00 - 17:30

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần đề

12/10/2023

8:00 - 13:00

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

12/10/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

12/10/2023

8:30 - 11:30

Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

12/10/2023

13:30 - 16:30

Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

13/10/2023

8:00 - 11:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề