Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

9/9/2022

7:30 - 16:00

Đường Kinh Xáng khóm 3 phường 7 (từ cống Phú Ninh đến giáp đường Sóc Vồ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

9/9/2022

7:30 - 8:00

Ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

9/9/2022

8:00 - 13:30

Một phần các ấp Tắc Gồng, Trà Bết, Sông Cái 1, Sông Cái 2, xã Tham Đôn

9/9/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Giồng Có, Vũng Đùng, xã Tham Đôn

9/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tam Hòa, ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1

9/9/2022

13:00 - 13:30

Ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

9/9/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Tam Hòa, ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1

11/9/2022

7:30 - 7:45

Xã Gia Hòa 2; một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

11/9/2022

7:30 - 17:30

Một phần các ấp Đào Viên, Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

11/9/2022

16:30 - 17:15

Xã Gia Hòa 2; một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

9/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phương Thạnh 1, một phần các ấp Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

9/9/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3

11/9/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

9/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần các ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, TX Vĩnh Châu

9/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần khóm Giồng me, phường 2; Một phần ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp

10/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Tân Hưng, Tân Lập, Tân Thành A, Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

11/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần các khóm 1, khóm 2, khóm 7 phường 1, TX Vĩnh Châu

   

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

9/9/2022

8:00 - 16:00

Ấp Khoang Tang, TT Long Phú; Ấp Hòa Hưng xã Long Đức, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

9/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần khóm 1, khóm 3 phường 2, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

11/9/2022

8:00 - 11:00

Ấp Trà Quýt, Xây Cáp, TT Châu Thành, huyện Châu Thành; Một phần ấp Xây Đá B, Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành; Ấp Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Phú Bình, Giồng Cát, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

9/9/2022

8:00 - 12:30

Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

9/9/2022

13:00 - 17:30

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề