Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

12/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần đường Bạch Đằng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường 30/4)

13/11/2022

7:30 - 16:00

Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 483 đến giáp nhà số 406, 569), Văn Ngọc Chính (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến nhà số 162, 167), Dương Minh Quang (từ giáp đường Văn Ngọc Chính đến giáp nhà số 152,159), Trần Văn Bảy (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 130, 165), Đoàn Thị Điểm (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 40)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

11/11/2022

7:00 - 13:30

Xã Hòa Tú 2; một phần các ấp Hòa Phuông, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1; một phần các ấp Long Hòa, Tam Hòa, xã Gia Hòa 1

11/11/2022

7:00 - 16:30

Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1

11/11/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Tâm Phước, Tâm Kiên, xã Đại Tâm

12/11/2022

8:00 - 14:30

Sóc Bưng, Phú Thành, xã Thạnh Phú

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

11/11/2022

8:00 - 16:00

Ấp Hòa Giang, Thạch Sao, Trà Teo, Xóm Mới, Nguyễn Út, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu; một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

11/11/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp A2 xã Thạnh Tân

11/11/2022

10:30 - 12:30

Một phần các ấp A2, 21 xã Thạnh Tân

11/11/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 23 xã Châu Hưng; ấp Mây Dốc, xã Thạnh Trị

11/11/2022

15:30 - 17:30

Một phần các ấp 15, 16/2 xã Vĩnh Lợi

13/11/2022

7:00 - 12:30

Một phần ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới, TT Phú Lộc; TT Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp số 8, số 9, Giồng Chùa); xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần các ấp 13, 23)

13/11/2022

12:00 - 17:30

Một phần ấp 3, Phú Tân, TT Phú Lộc; ấp Rẫy Mới, Trương Hiền, xã Thạnh Trị; xã Tuân Tức (ngoại trừ một phần ấp Tân Định)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

11/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp 1 xã Đại Hải; Ấp An Phú, xã An Lạc Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

11/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

12/11/2022

8:00 - 16:30

Ấp Khoang Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

11/11/2022

7:30 - 10:00

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình; Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

11/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

11/11/2022

9:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

11/11/2022

9:40 - 12:00

Một phần ấp Ngan Rô 1, TT Trần Đề; Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

11/11/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

11/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Bưng Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề

11/11/2022

13:00 - 15:10

Một phần ấp Ngan Rô 1, ấp Cảng, ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề; Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

11/11/2022

15:00 - 17:00

Một phần ấp Ngan Rô 1, TT Trần Đề; Một phần ấp Trà Ông, xã Viên Bình; Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

12/11/2022

7:30 - 10:00

Một phần ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề; Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

12/11/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

12/11/2022

13:00 - 15:10

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

12/11/2022

15:00 - 17:00

Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình; Một phần ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề