Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

12/11/2021

11:30 - 18:00

Đường Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), khu vực đường vào Trường Quân sự QK9

14/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Phan Đình Phùng đến giáp đường Lê Duẩn), Lê Duẩn (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt; từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

12/11/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2

12/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Hinh, Hòa Thượng, Hòa Thọ, xã Ngọc Đông; Một phần ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm

12/11/2021

11:00 - 17:45

Một phần các ấp Nguyễn Văn Mận, Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố

12/11/2021

13:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2

14/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần các ấp Huỳnh Phẩm, Thạnh Hòa, xã Thạnh Quới

14/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Minh Duy, xã Hòa Tú 2; Một phần các ấp Phú Thuận, Phú Hòa, xã Thạnh Phú; Một phần ấp Hòa Lý, xã Ngọc Tố

14/11/2021

12:00 - 16:30

Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

15/11/2021

7:00 - 9:30

Khách hàng Võ Văn Vinh

15/11/2021

9:30 - 12:00

Khách hàng trạm Tạ Minh Tùng

15/11/2021

12:30 - 15:00

Khách hàng trạm Võ Văn Bé

15/11/2021

15:00 - 17:30

Khách hàng trạm Lưu Minh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

14/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình, một phần các ấp Tà Ân B, Tà Ân A2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

14/11/2021

8:30 - 17:00

Ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

12/11/2021

11:00 - 14:00

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam; Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

12/11/2021

11:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2; Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

12/11/2021

11:00 - 16:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

12/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

12/11/2021

14:00 - 17:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

14/11/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

14/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2; Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

12/11/2021

12:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

14/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

12/11/2021

11:00 - 17:30

Một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; Một phần ấp 15 xã Vĩnh Lợi; Một phần ấp 23 xã Vĩnh Thành

14/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Rẫy Mới, TT Phú Lộc; Một phần ấp Rẫy Mới, xã Thạnh Trị; Một phần các ấp A2, B2, Tân Lợi, Tân Phước, Tân Thắng, xã Thạnh Tân; Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân; Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

12/11/2021

11:00 - 17:30

Ấp 6 xã Ba Trinh

14/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp 12B, một phần ấp 1, ấp 2 xã Trinh Phú; Một phần ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

12/11/2021

11:00 - 15:00

Một phần ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

14/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp 3, ấp 4 TT Long Phú

14/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

14/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

14/11/2021

11:00 - 16:00

Ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

12/11/2021

11:30 - 16:30

Một phần ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới

14/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần các ấp Giồng Chùa A, An Trạch, Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

14/11/2021

11:00 - 13:00

Ấp Trà Quýt A, TT Châu Thành, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

12/11/2021

11:30 - 18:00

Ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

12/11/2021

11:30 - 18:30

Ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề, huyện Trần Đề

12/11/2021

13:00 - 17:30

Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận; Ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

14/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề

14/11/2021

8:00 - 12:30

Ấp Bưng Cà Pốt, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

14/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

14/11/2021

12:00 - 18:00

Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề

14/11/2021

13:00 - 17:30

Ấp Precđôn, Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề