Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

10/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp 5, 7 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Hội, Phước Đông, Phước Hòa, xã Phước Thạnh; Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

10/01/2022

7:30 - 17:00

KP An Thới, phường An Tịnh; KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

11/01/2022

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, Lộc Khê, phường Gia Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước; Ấp Vịnh, Sa Nghe, xã An Cơ; Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

10/01/2022

13:30 - 17:00

Ấp Vịnh, Sa Nghe, xã An Cơ; Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

11/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

11/01/2022

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

10/01/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

11/01/2022

8:00 - 17:00

Tổ 14 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng; Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Phước Lộc, Phước Lộc A, tổ 1 ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

10/01/2022

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Cầu, xã Tân Phong

10/01/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

10/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Hải, xã Trường Tây

11/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Cửu, Trường Thiện, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

10/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ; Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận