Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

13/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 5 phường III

15/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 1, 4 phường II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

13/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

14/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 7 xã Bàu Đồn

15/11/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Bùi Thị Hồng, Trường mẫu giáo Phước Đông, Nguyễn Văn Thôi, Công Xuân Minh và hệ thống chiếu sáng công cộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

13/11/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Quới, phường An Hòa

14/11/2021

7:00 - 16:00

Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du, phường Trảng Bàng. Khu phố Tân Lộc, Lộc Trát, phường Gia Lộc

15/11/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Phú, phường An Tịnh

16/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Thuận, Cầu Xe, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, xã Tân Hưng. Ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành

16/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi. Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

15/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

15/11/2021

13:30 - 17:00

Tổ 9 khu phố 3, thị trấn Châu Thành. Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

16/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới. Ấp An Điền, xã An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

13/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 4 Thị trấn. Ấp Thuận An, xã Truông Mít

14/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Bình, Ninh Hòa, xã Bàu Năng. Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

15/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh

16/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 14 ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

13/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 6 khu phố 2 thị trấn. Tổ 2 ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

15/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

16/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 7 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

15/11/2021

6:00 - 17:00

Khu phố 1, 2 phường Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

13/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Phước Đông, Phước Lập, Phước Hội, xã Phước Chỉ

16/11/2021

8:00 - 11:30

Cây xăng Mộc Bài; Nhà hàng Bến Cầu

16/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đông, xã Long Phước

16/11/2021

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận. Ban QLKT Cửa khẩu Mộc Bài; Đồn biên phòng Mộc Bài