Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Trung, Giồng Cà, xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

14/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bàu Vừng, Cây Nính, Xóm Mía, xã Phước Trạch

14/6/2022

8:00 - 17:00

Khách hàng Đỗ Hữu Hoàng, Nguyễn Trí Hưng 2, Trại cá Sấu

15/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

15/6/2022

7:30 - 17:00

KP An Bình, phường An Tịnh

16/6/2022

7:30 - 17:00

KP Suối Sâu, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

14/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 1, thị trấn Tân Châu; Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; Ấp Tân Tây, xã Tân Hưng; Ấp Hội An, xã Tân Hội. Nhà trọ Thanh Tuyền

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Suối Ngô; Ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2022

8:00 - 11:30

Trạm y tế xã Trí Bình; Trạm y tế xã Hòa Thạnh; Bưu điện Biên Giới; Giáo họ Hòa Thạnh; Cơ sở hàn điện Phạm Thị Thanh; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Đèn đường hương lộ 6-1; Lê Thị Thảo

14/6/2022

13:30 - 17:00

Trường tiểu học Thị Trấn A; Sư đoàn 5 - Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới; Nhà nghỉ cơ quan Sư đoàn 5; Tiểu đoàn 18 TT - Sư đoàn 5; Vệ binh cổng B2; Nhà thờ Cao Xá; Đèn đường Tầm Long; Cơ sở hàn điện Đỗ Hoàng Lực; Võ Phước Ninh; Hồ Thị Cẩm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

14/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít. TBA hàn điện ông Gan

16/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 8 ấp Phước Tân, xã Phước Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

14/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

15/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình

16/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

14/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

14/6/2022

8:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Bình, Giang Tân, xã Long Thành Nam

16/6/2022

8:00 - 17:00

KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

14/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Giao, xã Long Chữ

16/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Tép, ấp B xã Tiên Thuận