Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

5/12/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh An, Ninh Thọ, phường Ninh Sơn; Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

7/12/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh; Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

5/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bàu Đồn

5/12/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà, Thị trấn

6/12/2021

8:00 - 17:00

Nguyễn Hoàng Dũng, Lê Văn Ân ấp Rộc B, Bến Mương, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

5/12/2021

7:30 - 17:00

Khu tái định cư KCN Thành Thành Công

6/12/2021

7:30 - 17:00

Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

7/12/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc; Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

6/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô

7/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đông Lợi, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/12/2021

8:00 - 11:30

Ấp Hiệp Phước, xã Hoà Thạnh

6/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thanh An, xã An Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

6/12/2021

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp 3 xã Trà Vong; Tổ 4 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình; Tổ 8 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong

7/12/2021

8:00 - 9:00

Cơ sở sân bóng đá mini Nhật Khánh

7/12/2021

9:15 - 10:15

Hồ Văn Liêm

7/12/2021

10:45 - 11:30

Nguyễn Đức Cảnh

7/12/2021

13:30 - 14:30

Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Tây Ninh

7/12/2021

15:00 - 16:00

Lê Huy Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

6/12/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Long Thành, Long Chí, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

5/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, Thuận Đông, xã Lợi Thuận

7/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Giao, xã Long Chữ