Ngày

Giờ

Thành phố Tây Ninh

13/11/2023

7:30 - 11:30

KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

13/11/2023

13:30 - 17:00

KP Ninh Phú, Ninh Bình, phường Ninh Sơn

14/11/2023

7:30 - 17:00

KP 2 phường I; Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

15/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân; Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Huyện Gò Dầu

14/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn

15/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Hòa, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Thị xã Trảng Bàng

13/11/2023

7:30 - 17:00

Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

14/11/2023

7:30 - 17:00

KP An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Mây, Tịnh Phong, Suối Sâu, phường An Tịnh; KP Lộc Bình, Lộc An phường Lộc Hưng

14/11/2023

7:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV mây tre Bình Hòa; Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh Cường; Công ty TNHH Hoàng Linh Gia; Công ty TNHH cơ nhiệt lạnh Nhật Minh; CN công ty TNHH Bình Đức

15/11/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Trát, phường Gia Lộc

15/11/2023

7:30 - 17:00

Công ty TNHH Huỳnh Khanh; Công ty TNHH cơ điện Hoài Phúc Robotic; Công ty TNHH MTV KT thủy Lợi MN

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

13/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi; Ấp Trường, xã Hảo Đước

13/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

14/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

14/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

 

Ngày

Giờ

Huyện Dương Minh Châu

13/11/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

13/11/2023

13:30 - 17:00

Ấp Phước Tân 2, xã Phan

14/11/2023

7:00 - 18:00

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

14/11/2023

8:00 - 17:00

KP 1 Thị trấn; Ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

15/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

15/11/2023

8:00 - 18:00

Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

 

Ngày

Giờ

Huyện Tân Biên

13/11/2023

8:00 - 10:00

Công ty TNHH Gia Ngọc Hân

13/11/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong

13/11/2023

15:00 - 17:00

Trang trại Lê Như Bình

14/11/2023

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

14/11/2023

9:00 - 15:00

Công ty TNHH XNK sản phẩm nông nghiệp Trảng Dài

15/11/2023

9:00 - 11:30

Công ty CP SX TM DV xúc tiến đầu tư Vinh Phát

15/11/2023

13:30 - 15:30

Công ty TNHH Dương Nam Long

 

Ngày

Giờ

Thị xã Hòa Thành

14/11/2023

8:00 - 17:00

KP 1, 2 phường Long Hoa; Ấp Trường An, Long Hải, xã Trường Tây