Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

17/01/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Trung, Ninh Thành, Ninh Phú, phường Ninh Sơn

17/01/2022

13:30 - 17:00

KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn

18/01/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

17/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước; Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

18/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; Ấp Cây Nính, Bàu Vừng, Xóm Mía, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

17/01/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Trát, phường Gia Lộc; KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

18/01/2022

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền; Ấp Thành Nam, xã Thành Long; Ấp Tầm Long, Xóm Mới 2, xã Trí Bình

17/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thành Đông, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

18/01/2022

8:00 - 17:00

KP 1, 2 TT Dương Minh Châu; Tổ 8 ấp Tân Định 2 xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

17/01/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

18/01/2022

8:00 - 11:30

Tổ 2, 3 ấp Thanh An, xã Mỏ Công

18/01/2022

13:30 - 17:00

Tổ 6 ấp Thanh An, xã Mỏ Công

18/01/2022

14:30 - 15:45

Tổ 8 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

17/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, xã Trường Đông; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

17/01/2022

8:00 - 17:00

K/h Lê Thị Kim Anh (mã k/h: PB05080036259); K/h Đặng Văn Chở (mã k/h: PB05080068284); K/h Đỗ Văn Khanh (mã k/h: PB05080088015); DNTN Vương Ngọc (mã k/h: PB05080036258)

18/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa; KP Long Trung, phường Long Thành Trung

18/01/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH High Vina Apparel (mã k/h: PB05080069951); Công ty TNHH High Vina Apparel (mã k/h: PB05080036177); Công ty TNHH MTV SX TM DV Tây Ninh (mã k/h: PB05080051962); Công ty CP ô tô Sài Gòn Tây Ninh (mã k/h: PB05080011041); HKD Thu My (mã k/h: PB05080086980); Công ty TNHH TMDV Nông sản Việt Hồng Tiến (mã k/h: PB05080071188); Công ty TNHH MTV Cường Yến (mã k/h: PB05080076820)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

17/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Voi, xã An Thạnh

18/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Tép, ấp B, xã Tiên Thuận