Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

16/1/2023

8:00 - 11:30

KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, Ninh Phước, phường Ninh Thạnh; KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn

16/1/2023

8:00 - 17:00

KP 5 phường III; KP Ninh Lộc, Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

16/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh; Ấp Tân Phước, xã Tân Bình. Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

18/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

17/1/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

18/1/2023

8:00 - 17:00

KP Gia Lâm, phường Gia Lộc; KP An Lợi, phường An Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Suối Muồn, xã Thái Bình

16/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

17/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Phước An, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

16/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

16/1/2023

8:00 - 11:30

Tổ 4 khu phố 4, thị trấn; Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

17/1/2023

8:00 - 11:30

Tổ 6 khu phố 7, thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

16/1/2023

8:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam; Ấp Trường An, xã Trường Tây

17/1/2023

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

18/1/2023

8:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

17/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận

17/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bến, xã An Thạnh

18/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

18/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Voi, xã An Thạnh