Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

16/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lập, xã Tân Bình

18/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 5 phường III. Khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh. Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

19/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

19/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh. Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn. Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

15/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu

16/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh

18/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Nính, Bàu Vừng, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

16/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Đước, Suối Sâu, phường An Tịnh

17/10/2021

7:00 - 18:00

Đường số 8 KCN Trảng Bàng. Khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh

18/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Quới, phường An Hòa. Khu phố An Phú, phường An Tịnh

19/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc. Khu phố Lộc Thanh, Lộc Hòa, phường Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

17/10/2021

4:00 - 17:00

Ấp Hội Thắng, xã Tân Hội. Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông. Thị trấn Tân Châu; xã Thạnh Đông; xã Suối Dây; xã Suối Ngô; xã Tân Hội; xã Tân Thành; xã Tân Đông; xã Tân Hà; xã Tân Hòa. Công ty Thanh Thanh Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/10/2021

3:30 - 18:00

DNTN Hồng Phát; DNTN Sầm Hên; DNTN Bình Minh; Công ty TNHH SX TM GNG

18/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bưng Rò, xã Hoà Hội

19/10/2021

7:30 - 8:30

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền. Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

19/10/2021

13:30 - 14:30

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

19/10/2021

15:30 - 17:00

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

19/10/2021

15:30 - 17:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

16/10/2021

6:30 - 7:00

Tổ 12 ấp Thuận Hòa; tổ 1 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

16/10/2021

6:30 - 17:30

Ấp Thuận Hòa (trừ tổ 12), Thuận Phước (trừ tổ 1) xã Truông Mít. Xã Lộc Ninh (trừ ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận)

16/10/2021

17:00 - 17:30

Tổ 12 ấp Thuận Hòa; tổ 1 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

19/10/2021

8:00 - 11:30

Tổ 12 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít. Tổ 25, 27 ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

19/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 7, 11 ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

17/10/2021

4:00 - 18:00

Khu phố 1, 2, 3, 7 thị trấn. Ấp Cầu xã Tân Phong. Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp. Ấp Thạnh Hiệp, Suối Mây, xã Thạnh Bắc. Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây. Các xã Thạnh Bình; Thạnh Tây; Tân Bình; Tân Lập; thị trấn Tân Biên

18/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Dinh, xã Mỏ Công

19/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp 1, xã Trà Vong

19/10/2021

9:00 - 9:45

DNTN Phi Hùng

19/10/2021

10:00 - 10:45

Đồn biên phòng Chàng Riệc (Chốt cứ 24); Cơ sở Phạm Huy Hùng (Lò bánh mì)

19/10/2021

11:00 - 11:30

K/h Nguyễn Văn Còn; Trung tâm Viễn thông Tân Biên - Viễn thông Tây Ninh

19/10/2021

14:00 - 14:45

Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên

19/10/2021

15:00 - 15:45

K/h Nguyễn Văn Thắm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

16/10/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, phường Hiệp Tân

19/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

16/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Voi, xã An Thạnh

19/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Tân, xã Long Giang