Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

18/4/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh; Ấp Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập, xã Tân Bình; Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân; Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn; Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

19/4/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 2 phường I; Khu phố 2 phường II; Ấp Bàu Lùn, Bình Trung, xã Bình Minh; Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

17/4/2022

8:00 - 17:00

Công ty Môi Trường Xanh Huê Phương; Công ty Cảng và DV Logistics VRG Thanh Phước; Công ty Bioseed Việt Nam

17/4/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Thị trấn; Ấp Xóm Mới, Cây Xoài, xã Thanh Phước; Ấp Suối Cao A, Cây Trắc, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

18/4/2022

6:00 - 6:30

Khu phố Lộc Thành, Lộc An, phường Trảng Bàng

18/4/2022

7:30 - 17:00

Khu phố An Khương, An Thành, phường An Tịnh

19/4/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình; Khu phố An Thới, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

18/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Kèn, Tân Trung, Tân Hòa, xã Tân Thành; Ấp 2 xã Suối Ngô

19/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã Suối Dây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

19/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 2 xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

18/4/2022

8:00 - 11:30

Tổ 3 khu phố 3 thị trấn

18/4/2022

13:30 - 17:00

Tổ 4 khu phố 3 thị trấn

19/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

18/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

19/4/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Long Đại, Long Thời, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Phước, xã Trường Tây; Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

17/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

18/4/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bình Quới, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

18/4/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ; Ấp Voi, xã An Thạnh

18/4/2022

13:30 - 17:00

Cty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới