Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Công ty Hồng Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

18/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Phước Hậu, phường Gia Bình

19/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc; Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã Suối Dây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

19/5/2022

8:00 - 17:00

Tổ 7 ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

17/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây; ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình

18/5/2022

8:00 - 17:00

Tổ 4, 6 ấp Sân Bay, xã Tân Phong

19/5/2022

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình; Tổ 6 ấp Thạnh An, xã Thạnh Tây

19/5/2022

13:30 - 17:00

Tổ 4 ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

18/5/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng; Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

18/5/2022

8:00 - 11:30

Trạm 25kVA trụ 104/1/11 Điện lực Bến Cầu tuyến 476BC

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

18/5/2022

13:30 - 17:00

Khu phố 4 TT Bến Cầu; Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận