Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

20/9/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Bình, Ninh Phú, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

18/9/2022

6:00 - 18:00

Ấp Đường Long, Bến Rộng, Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

19/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Bàu Đồn

20/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh; Ấp 5 xã Bàu Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

19/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận

20/9/2022

7:30 - 17:00

KP An Phú, An Thành, phường An Tịnh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

18/9/2022

6:00 - 18:00

Xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa, Khởi Hà); Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Lộc Trung, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

19/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

20/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 1, xã Phan; Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

20/9/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV SX TM XNK Lữ Hồng

20/9/2022

8:00 - 11:30

Tổ 5 ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

20/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Tân, xã Long Giang