Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

19/7/2022

8:00 - 17:00

KP 4, 5 phường IV

20/7/2022

7:00 - 17:00

KP 4 phường IV

21/7/2022

7:00 - 17:00

KP 4 phường IV

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang

20/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Đá Hàng, Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

21/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận, Bùng Binh, xã Hưng Thuận

21/7/2022

7:30 - 17:00

KP Hòa Bình, Hòa Phú, An Phú, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/7/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh. Cơ sở cửa sắt Thanh Sơn, Cơ sở hàn điện Long, Khách hàng Phạm Thành Hiên

19/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

19/7/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh. Cơ sở hàn tiện Phạm Thành Lũy, Công ty xăng dầu Tây Ninh, Cơ sở hàn tiện Kiều Văn Hiếu

20/7/2022

8:00 - 11:30

Công ty CP viễn thông Di Động, Công ty TNHH Trung Nam, Trường tiểu học Đồng Khởi, Cơ sở hàn điện Luân, Cơ sở hàn điện Phạm Hồng Âu, Cơ sở Lý Văn Nhanh

20/7/2022

13:30 - 17:00

Cơ sở cưa xẻ gỗ Tám Phương, Cơ sở hàn điện A.Tý, Cơ sở hàn điện Hoàng Mẫn, Dương Ngọc Liêm, Trần Văn Cu

21/7/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh. Trang trại Phạm Văn Hài, Khách hàng Nguyễn Văn Buôn, Ngân hàng nông nghiệp Hảo Đước

21/7/2022

13:30 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Trung tâm viễn thông Châu Thành, Cơ sở xay lúa Nguyễn Huy Bảng, Mai Thanh Sang, Nguyễn Văn Tài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

19/7/2022

8:00 - 8:40

Trạm chuyên dùng Hàn tiện Hứa Văn Tiền

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

19/7/2022

8:45 - 9:30

Trạm chuyên dùng Hàn tiện Tùng Sĩ

19/7/2022

9:30 - 10:15

Trạm chuyên dùng Cty TNHH Quyết Thắng

19/7/2022

10:15 - 11:30

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Phạm Tấn Khanh

19/7/2022

13:30 - 14:15

Trạm chuyên dùng Viễn thông Tây Ninh

19/7/2022

14:15 - 15:00

Trạm chuyên dùng Hàn điện Thế Vinh

19/7/2022

15:00 - 15:45

Trạm chuyên dùng Hàn điện Minh Vương

19/7/2022

15:45 - 16:30

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Nguyễn Văn Thiện

20/7/2022

8:00 - 8:40

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Nguyễn Văn Hê

20/7/2022

8:45 - 9:30

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Nguyễn Thanh Tuấn

20/7/2022

10:15 - 11:30

Trạm chuyên dùng Tưới tiêu Nguyễn Thanh Hải

20/7/2022

15:00 - 15:45

Trạm chuyên dùng Hộ kinh doanh Tuyết Thanh Vũ 2

20/7/2022

15:45 - 16:30

Trạm chuyên dùng Hàn điện Trương Thành Thái

20/7/2022

16:30 - 17:00

Trạm chuyên dùng Xưởng cưa Thị Trấn

21/7/2022

8:00 - 8:40

Trạm chuyên dùng Lò bánh tráng Trần Văn Vình

21/7/2022

8:45 - 9:30

Trạm chuyên dùng Hàn tiện Quốc Thanh

21/7/2022

9:30 - 10:15

Trạm chuyên dùng khách hàng Ninh Bình-1

21/7/2022

10:15 - 11:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV Hiệp Phát

21/7/2022

13:30 - 14:15

Trạm chuyên dùng Đèn đường Bàu Năng 1

21/7/2022

14:15 - 15:00

Trạm chuyên dùng Xưởng cưa Ninh Hưng 2

21/7/2022

15:00 - 15:45

Trạm chuyên dùng Đèn chiếu sáng KCN Chà Là

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

19/7/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp An, phường Hiệp Tân

20/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

21/7/2022

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, Long Thời, phường Long Thành Bắc; KP Hiệp Định, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

19/7/2022

13:30 - 17:00

DNTN thương mại Trường Thanh, Khách hàng Nguyễn Thị Điệu

20/7/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Giang, Bình Phú, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

20/7/2022

8:00 - 11:30

Trường THCS Lợi Thuận, Trường TH thị trấn Bến Cầu, Cơ sở hàn tiện Tấn Phát, TT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

20/7/2022

13:30 - 17:00

Cty TNHH thương mại Ngọc Lân

21/7/2022

8:00 - 11:30

Trường THCS Tiên Thuận, Trường TH Tiên Thuận B, Chi cục thuế KV Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu