Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

20/11/2022

7:00 - 17:00

KP 5 phường III

21/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

21/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước; Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

22/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

21/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

22/11/2022

7:30 - 17:00

KP An Quới, An Phú, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

21/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp 1 xã Suối Ngô

21/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô

22/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

22/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

21/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

20/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 5 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

21/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; ấp Bình Linh, Ninh Hưng 2, xã Chà Là. Trạm chuyên dùng lò bánh tráng Đào Hồng Đào

22/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

21/11/2022

8:00 - 10:00

Tổ 8 ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

21/11/2022

10:00 - 11:30

Tổ 4 khu phố 4 thị trấn

21/11/2022

13:30 - 15:00

Tổ 4 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

21/11/2022

15:00 - 17:00

Tổ 5 ấp Mới, xã Tân Phong

22/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Suối Ông Đình, ấp 5 xã Trà Vong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

21/11/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân; KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

21/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bến, xã An Thạnh