Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

20/11/2021

8:00 - 11:30

Khu phố 1 phường I

20/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn; Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

21/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

22/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2, 3 phường IV

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

22/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang; Ấp Bến Mương, Rộc A, Rộc B, xã Thạnh Đức

23/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đá Hàng, ấp Giữa, ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

20/11/2021

7:30 - 17:30

Khu phố An Thành, phường An Tịnh

22/11/2021

7:30 - 17:30

Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

22/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thắng, Tân Trường, xã Tân Hiệp; Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà; Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông

23/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lợi, Tân Hòa, xã Tân Phú; Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông; Ấp Tân Đông, xã Tân Thành. Công ty Trường Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

20/11/2021

13:30 - 17:00

Khu phố 1, khu phố 3 (trừ tổ 9) thị trấn Châu Thành

22/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn, Thanh Hòa, xã Thanh Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

21/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, xã Bàu Năng. Trạm khách hàng hàn tiện Ninh An 3

22/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Bến Củi

23/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình, xã Phước Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

22/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Sân Bay, xã Tân Phong

22/11/2021

8:30 - 9:30

Cao su tư hợp

22/11/2021

10:00 - 11:00

Ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp

22/11/2021

13:30 - 14:30

Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

22/11/2021

15:00 - 16:00

Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp

23/11/2021

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

23/11/2021

13:30 - 17:00

Tổ 5 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

23/11/2021

14:00 - 15:00

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

23/11/2021

15:30 - 16:30

Tổ 2 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

20/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 4 phường Long Hoa; Ấp Trường An, xã Trường Tây; Ấp Trường Phú, Trường Đức, xã Trường Đông

22/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

20/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Tân Lập, Rừng Dầu, xã Tiên Thuận

20/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Phú, xã Long Khánh