Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

23/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Đức A, Phước Đức B, Suối Cao B, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

21/6/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Phước, phường Lộc Hưng; KP Suối Sâu, phường An Tịnh

23/6/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Châu, phường Lộc Hưng; ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, Thuận Lợi, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

21/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/6/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Phước Lộc; Đèn đường ấp Bình Phong; Cơ sở hàn điện Quang Phát

21/6/2022

13:30 - 17:00

Khách hàng Huỳnh Trung Nhẫn; Đèn đường Thanh Thuận - 1; Trạm y tế xã An Bình

22/6/2022

8:00 - 11:30

Trung tâm viễn thông Châu Thành Tây Ninh; Trường mẫu giáo Thanh Điền; Trường tiểu học Thanh Điền

22/6/2022

13:30 - 17:00

Trường tiểu học Thanh Hùng; Đèn đường Thanh Thuận - 3

23/6/2022

8:00 - 11:30

Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh; Khách hàng Lý Văn Nhanh; Đèn đường Thanh Thuận - 4

23/6/2022

13:30 - 17:00

UBND xã Đồng Khởi; Trường THCS Đồng Khởi; Đèn đường Thanh Thuận - 5; Khách hàng Trần Văn Út

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

23/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Ninh An, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

23/6/2022

8:00 - 9:00

Trường tiểu học Tân Lập (điểm Lò Than)

23/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong

23/6/2022

9:15 - 10:00

Võ Văn Hoa

23/6/2022

10:15 - 11:15

Đặng Thành Quang

23/6/2022

13:30 - 14:15

Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát

23/6/2022

14:30 - 15:30

Petrolimex Cửa hàng 78 - Công ty xăng dầu Tây Ninh

23/6/2022

15:45 - 16:30

CN1 Cty TNHH TM Ngọc Lân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

22/6/2022

8:00 - 17:00

KP Long Thành, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

21/6/2022

8:00 - 11:30

Cty TNHH SX XD TM Việt Thái và Hà Minh Tân; Trường TH Long Thuận C; Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn

21/6/2022

13:30 - 17:00

Trường THCS Long Khánh; TT nước sạch và VSMT nông thôn; Khách hàng Lê Thị Bích Vân

22/6/2022

8:00 - 11:30

Trường tiểu học Long Khánh B; Nhà nghỉ Hưng Phát; Khách hàng Hồ Văn Dũng

22/6/2022

13:30 - 17:00

Trường THCS Long Phước; TT nước sạch và VSMT nông thôn; Cty CP Thành Thành Công

23/6/2022

8:00 - 11:30

Trường THCS Long Giang; Trường tiểu học Long Giang; Lực lượng thanh niên xung Phong

23/6/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH Lâm Phát