Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

6/9/2021

7:30 - 11:30

Khu phố An Đước, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Huỳnh Văn Lòng trụ 212/3BP/4 Quốc lộ 22B tuyến 471TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc lộ 22B tuyến 471TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 23/3/1 Hùng Vương tuyến 476TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Trường tiểu học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng CN Công ty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc lộ 22B tuyến 471TN

4/9/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Công ty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN