Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

26/2/2023

8:00 - 17:00

HKD Bảo Khang, Khách hàng Bùi Văn Tuân, Khách hàng Huỳnh Thu Em (Hoàng Vũ), Cty TNHH Đồng Tâm, Trạm dừng chân Minh Anh, Lò bánh mì Nguyễn Ngọc Giàu, Khách hàng Ngô Thu Hồng, Nguyễn Châu Toàn, Khách hàng Nguyễn Tuấn Khanh. Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; KP Rạch Sơn, Thanh Hà, Thị trấn

27/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Bàu Đồn; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

26/2/2023

7:00 - 17:00

Đường số 7, số 8 KCN Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/2/2023

8:00 - 17:00

KP 1 thị trấn Tân châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/2/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV ảnh màu Tây Ninh

27/2/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH Bitraco

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

27/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

27/2/2023

8:00 - 11:30

Ấp A xã Tiên Thuận; Ấp Thuận Tâm, Thuận Tây, xã Lợi Thuận

27/2/2023

13:30 - 17:00

Ấp B, Bàu Tép, xã Tiên Thuận