Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

25/4/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình, phường Ninh Sơn; Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

24/4/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Đông, Phước Chánh, Phước Hội, xã Phước Thạnh; Ấp 5 xã Bàu Đồn

24/4/2022

8:00 - 17:00

Công ty An Cố, Công ty Summit

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

25/4/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

26/4/2022

7:00 - 17:00

Ấp Đông Thành, Đông Lợi, Đông Hà, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/4/2022

8:00 - 11:30

Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình; Xã Thành Long; Ấp Bố Lớn, Hòa An, xã Hòa Hội; Xã Biên Giới

24/4/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thanh An, xã An Bình; Thị Trấn; Ấp Xóm Mới 1, 2, Tầm Long, xã Trí Bình

25/4/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

25/4/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

26/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lợi 1, Phước Hội, xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

25/4/2022

8:30 - 9:30

Trần Thị Chia

25/4/2022

9:45 - 10:45

Công ty TNHH Tân Trường Hưng

25/4/2022

11:00 - 11:45

Nguyễn Thanh Cường

25/4/2022

14:00 - 14:45

Phạm Lê Tâm

25/4/2022

15:00 - 15:45

HTT Phan Chí Thanh

25/4/2022

16:00 - 17:00

Nguyễn Hữu Nghĩa (Hộ tưới tiêu)

26/4/2022

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình; Tổ 4 ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập; Tổ 6 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

26/4/2022

8:30 - 10:00

HTT Nguyễn Văn Thanh

26/4/2022

10:30 - 11:30

HTT Nguyễn Văn Thanh

26/4/2022

13:30 - 14:30

Nguyễn Hoàng Nghĩa

26/4/2022

13:30 - 17:00

Tổ 1 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây; Tổ 5 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

26/4/2022

14:45 - 15:45

Cơ sở Tuấn Hạnh; Cơ sở Lộc Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

25/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Hải, xã Trường Tây

26/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam; Ấp Trường An, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

24/4/2022

8:00 - 17:00

Công ty CP KCN TMTC