Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

7/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Tây, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

8/11/2022

7:30 - 17:00

KP An Quới, An Phú, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

7/11/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Thuận Thắng

8/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

7/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Tầm Long, xã Trí Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

6/11/2022

7:30 - 17:00

TBA chuyên dùng Công ty Pouhung Việt Nam

7/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3, 5 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

8/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 17 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

7/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình

8/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

8/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam