Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

26/12/2022

8:00 - 17:00

Trường mẫu giáo Phước Đông; Cty CP xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát; Cty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh; Cty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất; Khách hàng Lê Văn Rồi; Khách hàng Hồ Quốc Việt; DNTN TM Mỹ Đức; Trường THCS Phước Đông; CS XX Nguyễn Thị Thúy CS chế biến chao Hồ A Nhì; Cty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt; CS XX Đặng Ngọc Châu

26/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Bình, xã Phước Thạnh

26/12/2022

8:30 - 10:30

Cty TNHH Genie Fantasy; Cty TNHH Shang Jia Việt Nam; Cty TNHH Bina Việt Nam

27/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

27/12/2022

8:00 - 17:00

Cty TNHH TMDV khách sạn Anh Thư; Cty TNHH Thành Vi; Cty CP XNK Tân Việt Pháp; Nước đá tinh khiết Phạm Văn Minh (Minh Quân); Cty TNHH SX TM Thái Đình; Cty CP cấp thoát nước Tây Ninh - Trạm Rạch Sơn Phòng Kinh tế hạ tầng; Nhà văn hóa huyện Gò Dầu; Phòng Kinh Tế Hạ Tầng; Xay xát Thái Kim Tâm; Bưu điện Gò Dầu; Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ; Khách hàng Phan Văn Phương; Khách hàng Nguyễn Văn Tài

27/12/2022

11:30 - 13:30

Trung tâm y tế huyện Gò Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

26/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Suối, Cầu Xe, xã Hưng Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

25/12/2022

6:00 - 18:00

Tổ 14, 16 ấp Bình Linh, xã Chà Là

25/12/2022

6:00 - 18:00

Nhánh rẽ Pouhung Việt Nam; Khách hàng Pouhung Việt Nam

26/12/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2, 3 ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh; Ấp B2 xã Phước Minh

27/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1, xã Suối Đá; Ấp Bình Linh, xã Chà Là; Ấp Phước Tân 2, xã Phan; Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

26/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

27/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường An, Trường Phước, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

26/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Cao Su, xã Long Giang

26/12/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

27/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Cường, Long Thịnh, xã Long Khánh

27/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bảo, Xóm Khách, xã Long Giang; Xã Long Chữ