Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

25/9/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, Phước Đức B (trừ tổ 12), Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, xã Thanh Phước

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Đèn đường Dương Văn Nốt

27/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bàu Vừng, Xóm Mía, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận

27/9/2022

7:30 - 11:30

KP An Thới, An Đước, phường An Tịnh

27/9/2022

8:00 - 12:00

Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

27/9/2022

8:00 - 17:00

KP Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

27/9/2022

13:30 - 17:00

KP An Thành, An Khương, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đông, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/9/2022

7:30 - 11:30

KP 3 thị trấn Châu Thành

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

26/9/2022

8:30 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

26/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Hòa An, xã Hòa Hội; Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

27/9/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

27/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp An Lộc, An Thọ, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

25/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Dài, Phước Tân, tổ 2 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

26/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 18 ấp Láng, xã Chà Là

27/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

27/9/2022

8:00 - 17:00

KP Long Thành, Long Chí, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

26/9/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Văn Tình; Nguyễn Văn Dũng; Phòng kinh tế và hạ tầng Bến Cầu

26/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận. Khách hàng Hà Minh Tân

27/9/2022

7:00 - 18:00

Ấp Bảo, Xóm Khách, xã Long Giang; xã Long Chữ

27/9/2022

8:00 - 11:30

Ấp Chánh, xã An Thạnh; Tổ 2 ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận. BQL dự án GMS Tây Ninh; Khách hàng Huỳnh Thanh Ngô

27/9/2022

13:30 - 17:00

Tổ 2 ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng. Khách hàng Nguyễn Văn Tấn