Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

21/9/2022

8:00 - 17:00

KP Rạch Sơn, Thị trấn; Tổ 12 ấp Phước Đức B, xã Phước Đông

22/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức

23/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

24/9/2022

8:00 - 17:00

KP Nội Ô A, Thị trấn. Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

25/9/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, Phước Đức B (trừ tổ 12), Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, xã Thanh Phước

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức. Đèn đường Dương Văn Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

22/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

23/9/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Tiến, phường Lộc Hưng; Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

24/9/2022

7:00 - 11:30

KP 3, 4 thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông; xã Tân Phú; Ấp Tân Đông, Tân Tây, Tân Thạnh, Tân Lợi, xã Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Trường, Bình Lợi, xã Hảo Đước; Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi

21/9/2022

11:00 - 14:00

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp Trường, Bình Lợi, xã Hảo Đước; Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới; Xã An Cơ; Xã Phước Vinh

22/9/2022

8:00 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh

22/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

23/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

24/9/2022

7:30 - 8:00

KP 1 thị trấn Châu Thành

24/9/2022

11:00 - 11:30

KP 1 thị trấn Châu Thành

24/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền

26/9/2022

7:30 - 11:30

KP 3 thị trấn Châu Thành

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

26/9/2022

8:30 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

26/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Hòa An, xã Hòa Hội; Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

21/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 7, 8 ấp Phước Bình; ấp Phước Lộc, ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh

22/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh; Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

23/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng; Ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

24/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 9 ấp Phước Bình, xã Phước Minh

25/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Dài, Phước Tân, tổ 2 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

26/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 18 ấp Láng, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

24/9/2022

8:00 - 11:30

Đồi 82 Tân Biên

24/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

24/9/2022

8:00 - 17:00

KP Long Thành, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

21/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Giao, xã Long Chữ

23/9/2022

8:00 - 11:30

Cty TNHH Tôn Phúc Hậu; Đèn đường Thuận Tây

23/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Cường, xã Long Khánh

23/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Phi, xã Long Thuận; Ấp Long Cường, xã Long Khánh

24/9/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bến, Chánh, xã An Thạnh

24/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

26/9/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Văn Tình; Nguyễn Văn Dũng; Phòng kinh tế và hạ tầng Bến Cầu

26/9/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận. Khách hàng Hà Minh Tân