Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

26/7/2022

8:00 - 17:00

KP 4, 7 phường III; KP Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Phước, phường Ninh Thạnh; Ấp Tân Phước, Tân Hòa, xã Tân Bình

27/7/2022

8:00 - 17:00

KP 5, 6 phường IV; Ấp Tân Trung, xã Tân Bình

28/7/2022

8:00 - 17:00

KP 1, 2, 3 phường IV; Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

26/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp 7 xã Bàu Đồn

27/7/2022

7:30 - 17:00

KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu

28/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Bàu Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

26/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

28/7/2022

7:30 - 17:00

KP Gia Lâm, Gia Tân, Lộc Khê, phường Gia Lộc; KP Lộc Chánh, Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

26/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Suối Ngô; Ấp Hội Tân, xã Tân Hội

27/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa. Công ty Kim Huỳnh, Công ty Liên Anh

28/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Con Trăn, Tân Thuận, xã Tân Hòa; Ấp Tân Trung, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/7/2022

7:30 - 17:00

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

26/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Phước Hòa, tổ 8 ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

27/7/2022

8:00 - 11:30

KP 3 Thị trấn; Ấp Phước Lợi 2, Phước Bình 2, xã Suối Đá

27/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

26/7/2022

6:00 - 7:00

Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

26/7/2022

8:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

26/7/2022

17:00 - 18:00

Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

27/7/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

28/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

26/7/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

26/7/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận; Ấp A xã Tiện Thuận