Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

23/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh. Khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh

25/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 4, 6 phường IV. Khu phố 7 phường III

26/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 2 phường III. Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

28/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Lơi, Ninh Đức, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

22/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp 3, 6, 7 xã Bàu Đồn

23/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đường Long, Bông Trang, xã Thạnh Đức. Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang

24/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Rộc A, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

25/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

27/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước. Ấp Phước Đức A, Suối Cao B, xã Phước Đông. Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Ấp Bến Mương, Bến Đình, xã Thanh Đức. Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

28/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức, xã Phước Đông. Ấp 5 xã Bàu Đồn. Ấp Phước Tây, Phước An, xã Phước Thạnh. Ấp Trâm Vàng 3, Cây Xoài, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

22/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Thới, phường An Tịnh

23/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

24/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

25/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Đước, phường An Tịnh

26/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh

27/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng

28/9/2021

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

22/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

23/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

24/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Khế, Tân Thuận, Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa. Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

25/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/9/2021

7:00 - 17:00

Tổ 14 ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

24/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

24/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

25/9/2021

7:30 - 11:30

Ấp Thanh An, xã An Bình

25/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 1, 2, 3 ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước. Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

25/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Thanh An, xã An Bình. Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

27/9/2021

7:30 - 8:00

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

27/9/2021

7:30 - 8:30

Khu phố 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

27/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

27/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

27/9/2021

16:30 - 17:00

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

28/9/2021

7:30 - 8:00

Ấp Bình Long, xã Thái Bình

28/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố 3 TT Châu Thành. Ấp Suối Dộp, Bình Hòa, xã Thái Bình

28/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp An Lộc, xã An Cơ

28/9/2021

11:00 - 11:30

Ấp Bình Long, xã Thái Bình

28/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

25/9/2021

7:30 - 17:00

Tổ 18, 20 ấp Phước Long 2 xã Phan

26/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

28/9/2021

7:30 - 17:00

Ấp Thuận An, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

23/9/2021

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

27/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

27/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Trà Vong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

22/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, Trường Lưu, xã Trường Đông

23/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, xã Trường Đông. Ấp Trường Xuân, Trường Thọ, xã Trường Hòa

24/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

25/9/2021

6:00 - 17:00

Khu phố 4 phường Long Hoa

26/9/2021

6:00 - 17:00

Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân, xã Long Thành Nam

28/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

22/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Long Cường, xã Long Khánh

22/9/2021

8:00 - 12:00

Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu

22/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Cường, xã Long Khánh

23/9/2021

8:00 - 11:30

Khách hàng Ban quản lý CK QT Mộc Bài

23/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

23/9/2021

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Voi, xã An Thạnh

24/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ. Ấp Ngã Tắc, Long Hưng, Long An, xã Long Thuận

24/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

26/9/2021

7:00 - 17:30

Ấp Thuận Đông, Thuận Tây, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận. Khu phố 1, 2, 4 thị trấn Bến Cầu

28/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Phi, xã Long Thuận