Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

27/11/2022

8:00 - 17:00

KP Rạch Sơn, Thị trấn (khu hành chánh huyện Gò Dầu)

28/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh. Nước đá Phước Đông, DNTN Kim Thủy

29/11/2022

8:00 - 11:30

KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước

29/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đường Long, Bến Rộng, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh

29/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn; Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

27/11/2022

7:30 - 17:00

Đường số 7 KCN Trảng Bàng

29/11/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

28/11/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH Việt Úc

29/11/2022

8:00 - 17:00

Công ty Trường Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền; Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

27/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

28/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

28/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

29/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp An Thọ, xã An Cơ

29/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Phước An, Phước Hưng, xã Phước Vinh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

27/11/2022

7:00 - 11:30

KP Long Thời, Long Tân, Sân Cu, Long Đại, phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An, xã Trường Tây; ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

27/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Trường Thiện, Trường Xuân, Trường Cửu, xã Trường Hòa

29/11/2022

8:00 - 17:00

KP 4 phường Long Hoa; KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

28/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Voi, xã An Thạnh

29/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bến, ấp Chánh, xã An Thạnh

29/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Tép, xã An Thạnh