Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

28/6/2022

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, phường Gia Lộc; KP Hòa Phú, phường An Hòa

29/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Trảng Sa, Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

30/6/2022

7:30 - 17:00

KP An Bình, An Thới, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Kèn 1, xã Tân Thành

29/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là

29/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Khởi Trung (trừ tổ 12), xã Cầu Khởi

30/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận An, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

28/6/2022

8:00 - 9:00

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tân Biên

28/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

28/6/2022

9:15 - 10:00

Cơ sở Trần Văn Hùng

28/6/2022

10:30 - 11:30

TT nước sạch và VSMTNT

28/6/2022

13:30 - 14:30

TT nước sạch và VSMTNT

28/6/2022

14:45 - 15:30

Nguyễn Bá Tòng (Hộ tưới tiêu)

28/6/2022

15:45 - 16:45

HTT Phan Chí Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

28/6/2022

8:00 - 17:00

KP 3 phường Long Hoa

29/6/2022

8:00 - 17:00

KP Long Thới, phường Long Thành Trung

30/6/2022

8:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

29/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Phi, xã Long Thuận; Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

29/6/2022

13:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Bến Cầu

30/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

30/6/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận