Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

30/8/2022

8:00 - 17:00

KP 3 phường III; KP 4 phường II; Ấp Kinh Tế, Giồng Cà, xã Bình Minh

31/8/2022

8:00 - 11:30

KP 6, 7 phường III; KP 4, 6 phường IV; KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

31/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang; Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông

31/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trảng ba chân, xã Suối Ngô

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

31/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp Vịnh, xã An Cơ

31/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

30/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 11 ấp Bình Linh, xã Chà Là; Tổ 23 ấp Thuận An, xã Truông Mít; Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh

31/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh An, Ninh Bình, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

30/8/2022

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

30/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

30/8/2022

13:30 - 17:00

Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp

31/8/2022

8:00 - 11:30

Tổ 6 ấp Mới, xã Tân Phong. Đồi 82 Tân Biên

31/8/2022

13:30 - 17:00

Tổ 6 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

30/8/2022

7:00 - 17:00

KP 3 phường Long Hoa

31/8/2022

7:00 - 17:00

KP 4 phường Long Hoa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

30/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Cao Su, xã Long Giang; Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

30/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Hưng, xã Long Thuận; Ấp Long Cường, xã Long Khánh

31/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Voi, xã An Thạnh