Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

1/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn; Ấp Tân Lập, xã Tân Bình

2/6/2022

8:00 - 11:30

Khu phố 5 phường I; Khu phố 4 phường II

2/6/2022

13:30 - 17:00

Khu phố 7 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

2/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã Suối Dây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

31/5/2022

7:30 - 17:00

Khu phố An Quới, phường An Hòa

2/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Lộc Châu, phường Lộc Hưng; Ấp Trảng Sa, Thuận Lợi, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

31/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

31/5/2022

8:00 - 17:00

Sư đoàn 5-5, Sư đoàn 5-6, nhà công vụ Sư đoàn 5, Sư đoàn 5-1, Sư đoàn 5-14

1/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

2/6/2022

8:00 - 9:00

Trường tiểu học Tân Lập (điểm Lò Than)

2/6/2022

9:15 - 10:00

K/h Võ Văn Hoa

2/6/2022

10:15 - 11:15

K/h Đặng Thành Quang

2/6/2022

13:30 - 14:15

Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát

2/6/2022

14:30 - 15:30

Petrolimex Cửa hàng 78 - Công ty xăng dầu Tây Ninh

2/6/2022

15:45 - 16:30

CN1 - Công ty TNHH TM Ngọc Lân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

2/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Long Thời, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

1/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng; Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

1/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

2/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp A xã Tiên Thuận