Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

3/1/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, phường Gia Lộc; Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận; Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

3/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

3/1/2023

8:00 - 11:30

Tổ 6 ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bắc

3/1/2023

13:30 - 17:00

Tổ 6 ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

3/1/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; KP 1, 3, 4 phường Long Hoa; KP Long Chí, Long Thành, Long Kim, phường Long Thành Trung